S-ICD

Wszczepienie S-ICD
Implantacja całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)
Linie cięcia do wszczepienia S-ICD
Zaznaczone linie cięcia przed rozpoczęciem zabiegu
Preparowanie przestrzeni dla elektrody w linie przymostkowej lewej
Preparowanie przestrzeni dla elektrody w linie przymostkowej lewej
Tunelizacja elektrody S-ICD
Tunelizacja elektrody S-ICD

Razem z zespołem prof. Marcina Grabowskiego z I Kliniki Kardiologii UCK WUM w grudniu 2019r. przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) w złożonym znieczuleniu regionalnym klatki piersiowej.

Zabieg opisaliśmy w artykule opublikowanym w Kardiologii Polskiej.

Regional anesthesia of the hemithorax for the implantation of a subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator (S-ICD)

Bartosz Sadownik, Piotr Nowakowski, Marcin Michalak, Paweł Andruszkiewicz, Marcin Grabowski
DOI: 10.33963/KP.15294
Published online: April 14, 2020

Znieczulenie regionalne klatki piersiowej konieczne do wszczepienia S-ICD było połączeniem trzech blokad przedziałowych:

  • Serratus Anterior Plane Block
  • Pectoral Nerves Blocks I & II
  • Parasternal Block

Szczegółową procedurę wykonania blokad, przygotowania pacjenta do zabiegu oraz proponowanej analgosedacji można przeczytać w poniżej zamieszczonym dokumencie PDF.