Materiały Edukacyjne

COVID-19

W okresie pandemii SARS-CoV-2, interdyscyplinarny zespół Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie wytycznych WHO i ECDC opracował procedury wewnętrzne stosowania Środków Ochrony Indywidualnej dostosowane do realiów pracy klinicznej. Na ich podstawie nagrano 4 filmy instruktażowe oraz stworzono plakaty z infografikami ułatwiającymi bezpieczne wykorzystanie ŚOI

wum.edu.pl

Filmy instruktażowe – Bezpieczne korzystanie ze środków ochrony indywidualnej (ŚOI)

Zestawy z fartuchem barierowym

Zestawy z kombinezonem

Plakaty