COVID-19

Od 17 marca II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM oraz Centrum Symulacji Medycznych WUM prowadzą szkolenia z wykorzystania środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią SARS-CoV-2. Do chwili obecnej wzięło w nich udział ponad 700 osób.

Szkolenia połączone są z symulacjami wysokiej wierności z sytuacji klinicznych, z którymi musimy mierzyć każdego dnia. Opieka nad pacjentami zakażonymi wirusem pandemicznym jest dla wszystkich nową, niestandardową sytuacją, dlatego odpowiednio do specjalności Klinik WUM dostosowaliśmy scenariusze ćwiczeń.

Symulacja wysokiej wierności – intubacja chorego zakażonego koronawirusem. Fot.Bartosz Sadownik

Zespoły anestezjologiczne trenują intubację pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem z postępowaniem zmniejszającym generowanie aerozoli m.in. z wykorzystaniem wideolaryngoskopów. Pulmonolodzy ćwiczą opiekę nad chorym szybko pogarszającym się oddechowo, zespoły Zakaźnej Izby Przyjęć przeprowadzają symulacje szybkiej diagnostyki i terapii u nowoprzyjętego pacjenta z dusznością.

Już w pierwszych dniach zauważyliśmy, jak niezmiernie ważny jest trening prowadzony dla pełnych zespołów – lekarzy i pielęgniarek – na co dzień pracujących razem na oddziałach. Dzięki szkoleniu wszystkich członków zespołu, a nie jedynie zespół lekarskich, możemy wiernie odtworzyć warunki pracy klinicznej przy pacjentach zakażonym koronawirusem.

Ubieranie i rozbieranie się z zestawów środków ochrony indywidualnej w warunkach symulacyjnych, dzięki obecności instruktorów i analizie nagrań wideo, pozwala nam wykryć występowanie błędów krytycznych. W rzeczywistej sytuacji każdy z takich błędów byłby równoważny z wysokim ryzykiem kontaminacji, a w konsekwencji istotnym ryzykiem zakażeniem.

Dla zachowania bezpieczeństwa w jednej sali symulacji ćwiczy jednocześnie jeden, 3-osobowy zespół.

Pierwsze wnioski z badania ankietowego, które rozpoczęliśmy razem z symulacjami wskazują, że podczas przeprowadzaniem procedur u pacjentów zakażonych COVID-19 lekarze i pielęgniarki oceniają swój poziom stresu na wysoki lub bardzo wysoki. Większość zespołów po raz pierwszy w życiu ma możliwość pracy w pełnych zestawach środków ochrony indywidualnej opartych o kombinezony. Nowe warunki i ograniczenia jakie pojawiają się przy np. używaniu kombinezonu znacząco utrudniają wykonywanie przy chorym rutynowych czynności. Praktycznie wszyscy respondenci widzieli potrzebę zdobywania nowych umiejętności praktycznych w oparciu o symulacje wysokiej wierności. Dopóki sytuacja epidemiologiczna w naszym Szpitalu na to pozwoli, planujemy kontynuacje szkoleń.